LR TB RR čempionatas 2022 rugsėjo 25 dieną !

Kviečiame dalyvauti 58-ąjame Lietuvos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionate.

Varžybų nuostatai paskelbti žemiau.

58-ojo Lietuvos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionato nuostatai

Tikslas: išaiškinti pajėgiausius Lietuvos trumpųjų bangų radijo sportininkus bei kelti jų meistriškumą.

Laikas: 2022 m. rugsėjo 25 d. (paskutinis rugsėjo sekmadienis), (08.00-10.59) val. Lietuvos laiku.

Dažniai: (3510-3600) kHz CW ir (3600-3700) kHz SSB.

Dalyviai: Lietuvos trumpabangininkai, komandos ir stebėtojai.

Eiga: trys turai (08.00-08.59), (09.00-09.59), (10.00-10.59 val). Kiekviename ture su tuo pačiu korespondentu galima užmegzti vieną CW ir vieną SSB ryšį.

Kontroliniai numeriai: RS(T) ir ryšio eilės numeris (pradedant 001).

Rezultatas: kiekvienas ryšys vertinamas vienu tašku. Daugiklis yra skirtingų korespondentų skaičius per visą varžybų laiką. Esant vienodam kelių dalyvių rezultatui, pirmenybė teikiama tam, kurio ryšių patvirtinimo koeficientas yra aukštesnis. Stebėtojai už vienpusį stebėjimą gauna vieną tašką, už dvipusį – tris taškus, o tas pats šaukinys gali būti įskaitytas daugiausiai šešis kartus, kiekviename ture po vieną kartą CW ir SSB. Daugiklio stebėtojams nėra.

Vienas dalyvis varžybose gali dalyvauti tik vienu šaukiniu!

Įskaita:

 • Asmeninė,
 • komandų (komandoje gali būti 2 arba 3 nariai, signalų skaičius eteryje vienu metu – vienas CW ir vienas SSB),
 • stebėtojų,
 • klubų,
 • miestų,
 • rajonų.

Įskaitomi rezultatai tų dalyvių, kurie užmezgė ne mažiau kaip 10 ryšių, tarp jų ne mažiau kaip 3 ryšius su kitų miestų ar rajonų atstovais.

Apdovanojimai:

Nugalėtojams asmeninėje bei komandų įskaitose suteikiami 2022 metų Lietuvos Respublikos čempiono vardai.

Prizininkai asmeninėje įskaitoje apdovanojami čempionato medaliais.

LRSF prizais apdovanojami:

 • nugalėtojas asmeninėje įskaitoje,
 • komanda nugalėtoja,
 • jaunimo atstovas (iki 18 metų imtinai), užėmęs aukščiausią vietą bendroje įskaitoje,
 • jaunių atstovas (iki 14 metų imtinai), užėmęs aukščiausią vietą bendroje įskaitoje,
 • nugalėtojas stebėtojų pogrupyje,
 • moterų atstovė, užėmusi aukščiausią vietą bendroje įskaitoje,
 • geriausiai pasirodžiusi moksleivių komanda,
 • dalyviai, asmeninėje įskaitoje, pasiekę geriausių rezultatų naudodami ribotą galingumą (iki 100 W) ir QRP (iki 5 W).
 • nugalėtojas veteranų (virš 60 metų) pogrupyje

Pastabos:

1) jaunimo ir jaunių atstovams ataskaitoje būtina nurodyti amžių,

2) prizai skiriami, jei asmeniniame pogrupyje klasifikuoti ne mažiau kaip 5 dalyviai, komandų – ne mažiau kaip 3 komandos.

LRSF diplomais apdovanojami:

 • nugalėtojai asmeninėje įskaitoje
 • geriausiai pasirodęs klubas,

LRMD medaliais ir diplomais apdovanojami prizines vietas užėmusių komandų nariai ir dalyviai pasiekę geriausių rezultatų viena darbo rūšimi (CW bei SSB).

Ataskaitos: turi būti išsiųstos ne vėliau kaip per 3 dienas po varžybų (iki 2022 09 28 imtinai), visų laiku atsiuntusių ataskaitas dalyvių rezultatai bus pateikti bendrose įskaitose. Jeigu dėl objektyvių priežasčių ataskaita negali būti atsiųsta per 3 dienas, varžybų dalyvis apie tai turi informuoti varžybų organizatorius el. paštu lrsf@lrsf.lt Ataskaitos išsiųstos vėliau nei per 3 dienas po varžybų, bus klasifikuojamos kaip „checklog“.

Popierines ataskaitas siųsti adresu: Lietuvos radijo sporto federacija, Studentų g. 50, LT-51368, Kaunas. Elektronines ataskaitas siųsti el. paštu lrsf@lrsf.lt; rekomenduojama naudoti CABRILLO ataskaitos formatą.

Ataskaitoje turi būti nurodyta: šaukinys, dalyvio vardas bei pavardė, amžius, įskaita, naudotas galingumas, klubas, kuriam skiriami taškai, miestas ar rajonas, deklaracija apie varžybų dalyvio laikymąsi licencijos reikalavimų ir varžybų nuostatų, taip pat čempionato metu padaryti ryšiai chronologine tvarka (laikas, korespondento šaukinys, perduotas raportas, priimtas raportas).

Sėkmės varžybose!

Nuoroda į nuostatų puslapį: http://www.lrsf.lt/lt/ly-tb-nuostatai/

73!

LRSF taryba

66-asis Lietuvos UTB RR čempionatas 2021

Kviečiame visus sudalyvauti kasmetiniame 66-ąjame Lietuvos ultratrumpųjų bangų radijo ryšių čempionate rugpjūčio 21-22 d. (trečiasis rugpjūčio savaitgalis). Varžybų nuostatai pateikti žemiau.

66-ojo Lietuvos ultratrumpųjų bangų radijo ryšių čempionato nuostatai:

Tikslas: išaiškinti pajėgiausius Lietuvos ultratrumpųjų bangų radijo ryšių sportininkus, populiarinti UTB radijo ryšį bei kelti ultratrumpabangininkų meistriškumą.

Dalyviai: Lietuvos ir užsienio ultratrumpabangininkai.
Data: 2020 m. rugpjūčio 21-22 d. (trečiasis rugpjūčio savaitgalis).
Laikas: 17.00-23.00 UTC (20.00- 02.00 Lietuvos laiku).
Dažnių ruožai: 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz. Varžybos vyksta iš karto visuose dažnių ruožuose.
Darbo rūšys: telegrafija (CW) ir telefonija (SSB ir FM).
Kontroliniai numeriai: RS(T), ryšio eilės numeris ir WW lokatorius. Kiekviename dažnių ruože ryšių numeracija atskira ir prasideda 001.

Taškai:

1 taškas už 1 kilometrą 144 MHz dažnių ruože,
2 taškai už 1 kilometrą 432 MHz dažnių ruože,
4 taškai už 1 kilometrą 1296 MHz dažnių ruože,
8 taškai už 1 kilometrą 2,3 GHz dažnių ruože,
16 taškų už 1 kilometrą 5,7 GHz dažnių ruože,
32 taškai už 1 kilometrą 10 GHz dažnių ruože.

Kiekviename dažnių ruože įskaitomas tik vienas ryšys nepriklausomai nuo darbo rūšies. Galutinis rezultatas yra taškų visuose dažnių ruožuose suma. Ryšiai per aktyvius ir pasyvius retransliatorius neįskaitomi.

Įskaita: 1. Asmeninė. 2. Komandų (iki 3 narių).

Vienu metu viename dažnių ruože, viena moduliacijos rūšimi gali būti tik vienas radijo stoties signalas. Radijo stotis gali užimti ne didesnę kaip 100 metrų spindulio teritoriją.

Apdovanojimai:

a) Lietuvos dalyviams.

 1. Asmeninėje įskaitoje prizininkai apdovanojami čempionato medaliais ir diplomais.
 2. LRSF prizu apdovanojama komanda nugalėtoja.
 3. LRSF prizais apdovanojami dalyviai, asmeninėje įskaitoje užėmę aukščiausias vietas, naudodami tik CW (Vytauto Mickevičiaus atminimo prizas) ir FM darbo rūšis.
 4. LRSF Vaidoto Šimonio atminimo prizas, už tolimiausią ryšį čempionato metu asmeninėje įskaitoje.
 5. LRMD medaliais ir diplomais apdovanojami prizines vietas užėmusių komandų nariai.
 6. LRMD diplomais apdovanojami dalyviai, asmeninėje įskaitoje užėmę aukščiausias vietas, naudodami tik telegrafijos (CW) ir tik telefonijos (SSB ir FM) darbo rūšis, jei šiuose pogrupiuose yra daugiau nei po vieną dalyvį. LRMD diplomu apdovanojamas dalyvis, asmeninėje įskaitoje pasiekęs aukščiausią rezultatą tik dažnio moduliacija (FM).
  b) Kitų šalių dalyviams. Diplomais apdovanojami nugalėtojai savo šalyje (pagal DXCC sąrašą) kiekvienoje įskaitoje. Privalomas bent vienas radijo ryšys su Lietuvos radijo stotimi.

Ataskaitos :

Priimamos tik elektroninės ataskaitos REG1TEST (edi) formate. Ataskaitos pavadinime turi būti nurodytas šaukinys ir diapazonas, pvz. „ly1xxx_144.edi“. Taškus suskaičiuoti nebūtina.

Ataskaitų forma tipinė (laikas UTC, šaukinys, perduotas RS(T) ir Nr., priimtas RS(T) ir Nr., korespondento lokatorius). Kiekvienam diapazonui rašoma atskira ataskaita. Varžybų ataskaitai vesti rekomenduojama naudoti CGLog, TacLog, Logger ar LogMaker programas.

Ataskaitos turi būti išsiųstos šiuo el.pašto adresu: utb (kilpele) lrmd (taskas) lt

Paskutinė ataskaitų priėmimo diena – rugsėjo 5d. 2021m.

Visi kviečiami aktyviai dalyvauti !

LRMD UTB čempionato koordinatorius
Mindaugas LY2VO

KVIETIMAS dalyvauti Europos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionate 2021

Rugpjūčio mėn. 7 dieną įvyks Europos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionatas „EU HF Championship 2021“. Varžybos vyks SSB ir CW modomis.

Kviečiame visus norinčius dalyvauti. Šiose varžybose yra nacionalinė įskaita. Vadinasi, kiekvienas dalyvaujantis šiame Europos čempionate atstovauja Lietuvą. 2019 metais 26-ojo Europos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionato NACIONALINĘ ĮSKAITĄ LAIMĖJO LIETUVA. Čempionate dalyvavo 1173 dalyvis iš 41 Europos šalies. Padėkokime 94-iems Lietuvos atstovams, kurie užtikrintai įveikė ne tik Rusijos, bet ir dar keturiasdešimties Europos šalių nacionalines komandas. Lietuva Europos TB RR čempionate pirmavo 1996 m., 1998 m. ir 2019 m. (paveikslėlis pateiktas žemiau).

Todėl visi, kurie yra susipažinę su CW ir SSB darbo rūšimis/modomos, yra kviečiami sutelkti jėgas ir prisidėti siekiant įspūdingų pergalių Lietuvos radijo sporto istorijoje. Norintys sužinoti daugiau apie radijo sportą ar išmokti dirbti CW bei SSB modomis, taip pat kviečiami prisijungti prie KTU Sporto ir Sveikatingumo Centro Radijo Sporto.

Dėl išsamesnės informacijos galite susisiekti su dr. Rolandu Žakeliu (LY5AA) el. paštu: rolandas.zakelis@ktu.lt arba tlf: +370-691-44414.

Varžybas organizuoja: Slovenia Contest Club. Oficiali varžybų informacija skelbiama organizatorių puslapyje: http://lea.hamradio.si/scc/euhf/euhfc.htm

LRSF

LRSF tarybos ir revizijos komisijos rinkimų PROTOKOLAS

Lietuvos radijo sporto federacijos visuotinis narių susirinkimas įvyko 2021.07.24 Kaune.

LRSF visuotinis narių susirinkimas išrinko LRSF tarybą ir revizijos komisiją 2021-iesiems metams:

Tarybos pirmininkas: Rolandas Žakelis LY5AA;

Tarybos sekretorius: Simas Pudžiuvėlis LY3EU;

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto akivaizdinėms varžyboms: Antanas Toleikis LY3UT;

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto neakivaizdinėms varžyboms: Kęstutis Dailyda LYR346;

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo orientacijos varžyboms: Arūnas Maršalka LY4FOX;

LRSF revizijos komisija:

Edvinas Chaleckas, Algirdas Lukoševičius, Darius Senikas

LRSF visuotinis narių susirinkimas

2021m. liepos 24d. (šeštadienį) kviečiame į LRSF visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks Baršausko g. 59, Kaunas.

Preliminari susirinkimo programa:

09:00 Registracija
10:00 Susirinkimo pradžia, įžanginis žodis
10:10 LRSF tarybos ir rev. komisijos ataskaitos
10:30 LRSF tarybos ir revizijos komisijos 2021 m. rinkimai
11:30 Kavos pertraukėlė
11:45 Diskusijos radijo sporto klausimais: LRSF 60-mečio paminėjimas
12:45 Rinkimų rezultatai-protokolas
13:00 Sportinių apdovanojimų įteikimas
13:45 Oficialios dalies pabaiga

LRSF Taryba

Baltic Contest 2021 gautos ataskaitos

2021-06-03 9:00

Iš viso: 467 ataskaitos

ŠaukinysPogrupis
2E0OBOB – single operator, CW
4Z4KXB – single operator, CW, LP
4Z5FIC – single operator, SSB
4z5lyA – single operator, CW/SSB
5P1BC – single operator, SSB
8S0CC – single operator, SSB
9A2AJB – single operator, CW
9A3BB – single operator, CW
9A3LEDC – single operator, SSB
9A3SCC – single operator, SSB
9A3VMB – single operator, CW, HP
9a6djxC – single operator, SSB
DB6YCC – single operator, SSB
DC6OD – single operator, assisted, CW/SSB
DD7UWC – single operator, SSB
df1mmB – single operator, CW
DF1RLB – single operator, CW
DF2FC – single operator, SSB
DF5BXB – single operator, CW
df6riB – single operator, CW
DF8XCC – single operator, SSB
DF9ZVB – single operator, CW
DG7EEB – single operator, CW
DH0GDSB – single operator, CW
DH1NBEB – single operator, CW
DH8MSB – single operator, CW, LP
DJ1MMB – single operator, CW
DJ1YFB – single operator, CW
DJ1YFKB – single operator, CW
dj2axB – single operator, CW
DK3YDB – single operator, CW
DK5YLC – single operator, SSB
DL0ITB – single operator, CW
DL1FPGC – single operator, SSB
DL1NKSD – single operator, assisted, CW/SSB
DL1PTC – single operator, SSB
DL2AXMB – single operator, CW
DL2OMB – single operator, CW
DL2SWRB – single operator, CW
DL3ANKD – single operator, assisted, CW/SSB
DL3RDMB – single operator, CW
DL4KWAB – single operator, CW
DL4VAIC – single operator, SSB
DL4XUB – single operator, CW
DL5JQB – single operator, CW
DL5KVVB – single operator, CW
DL5XJB – single operator, CW
DL6HBQC – single operator, SSB
DL6KWNB – single operator, CW
DL6RBHB – single operator, CW
DL6WTB – single operator, CW
DL8WAZB – single operator, CW
DM1BMB – single operator, CW
DM2DLGC – single operator, SSB
DM7XD – single operator, assisted, CW/SSB
DO4OFRC – single operator, SSB
DO4TPC – single operator, SSB
DO6EBBC – single operator, SSB
DO6STYC – single operator, SSB
DO6TWC – single operator, SSB
DO8DHHC – single operator, SSB
DO8KASB – single operator, CW
E73XB – single operator, CW
E77DB – single operator, CW
E77EAB – single operator, CW
E79SLB – single operator, CW
EA3KTC – single operator, SSB
EA3OB – single operator, CW
eb5aB – single operator, CW
EI5KFB – single operator, CW
ES0IAC – single operator, SSB
ES1BHD – single operator, assisted, CW/SSB
ES1TARC – single operator, SSB
ES2GWA – single operator, CW/SSB
ES2OC – single operator, SSB
ES2QDA – single operator, CW/SSB
ES2RRB – single operator, CW
ES3VA – single operator, CW/SSB
ES8AYC – single operator, SSB
EU1AIB – single operator, CW
eu3aD – single operator, assisted, CW/SSB
EU4EB – single operator, CW
EU6ROB – single operator, CW
eu8fB – single operator, CW
EU8RB – single operator, CW
EW1IA – single operator, CW/SSB
EW1MB – single operator, CW
EW2ESB – single operator, CW
EW7DKB – single operator, CW, LP
EW8DXA – single operator, CW/SSB
F4IVDC – single operator, SSB
F5BMIC – single operator, SSB
F5ICCB – single operator, CW
F5PSAC – single operator, SSB , LP
F6DCQB – single operator, CW
F-80248F – SWL
FY5KEB – single operator, CW
G3RLED – single operator, assisted, CW/SSB
G3XTTB – single operator, CW
G3ZRJB – single operator, CW
G4BJMB – single operator, CW
G4EBKB – single operator, CW
HA1DAEB – single operator, CW
HA2KMRA – single operator, CW/SSB
HA2MNB – single operator, CW
HA3DXE – multi operator, single TX
HA6LTC – single operator, SSB
ha7ryB – single operator, CW
HB2CE – multi operator, single TX
hb9cpsB – single operator, CW
HF1921PSC – single operator, SSB
HG0RA – single operator, CW/SSB, LP
HG5OGC – single operator, SSB
I3JKIC – single operator, SSB
IK2AOOB – single operator, CW
IK4DCXB – single operator, CW
iz8gcbB – single operator, CW
IZ8JFLD – single operator, assisted, CW/SSB
k1kiB – single operator, CW
K3SVB – single operator, CW
K3ZOB – single operator, CW
K4BAIB – single operator, CW
LA2XNAB – single operator, CW
Lb4uhA – single operator, CW/SSB
LB6GGB – single operator, CW
LC1CC – single operator, SSB
LC2LA – single operator, CW/SSB
LG9L operator LA3MHAB – single operator, CW
LY0NASA – single operator, CW/SSB
LY1COC – single operator, SSB
LY1CTB – single operator, CW
LY1EEB – single operator, CW
LY1KC – single operator, SSB , LP
LY1MB – single operator, CW
LY1NA – single operator, CW/SSB, LP
LY1NDNC – single operator, SSB
LY1RBC – single operator, SSB
LY1SRC – single operator, SSB
LY1XAE – multi operator, single TX
LY1XME – multi operator, single TX
LY2AB – single operator, CW
LY2AXB – single operator, CW
LY2BAGC – single operator, SSB
LY2BAWD – single operator, assisted, CW/SSB
ly2bmxB – single operator, CW
LY2CQD – single operator, assisted, CW/SSB, LP
LY2CXC – single operator, SSB
LY2DXD – single operator, assisted, CW/SSB
LY2EWB – single operator, CW
ly2jB – single operator, CW
LY2KA – single operator, CW/SSB
LY2LFB – single operator, CW
LY2LOB – single operator, CW
LY2MCB – single operator, CW
LY2MMB – single operator, CW
LY2NA – single operator, CW/SSB
LY2NKB – single operator, CW
LY2OUC – single operator, SSB
LY2SAB – single operator, CW
LY2VOC – single operator, SSB
LY2XCC – single operator, SSB
LY2XWB – single operator, CW
LY2ZOB – single operator, CW
LY3ABD – single operator, assisted, CW/SSB
LY3CYD – single operator, assisted, CW/SSB
LY3GKC – single operator, SSB
ly3izC – single operator, SSB
LY3KIB – single operator, CW
LY3NXCHECKLOG
LY3QC – single operator, SSB
LY3SC – single operator, SSB
LY3UTC – single operator, SSB
LY3ZMB – single operator, CW
LY4AE – multi operator, single TX
LY4BMC – single operator, SSB
LY4LA – single operator, CW/SSB
LY4LAC – single operator, SSB 
LY4MAC – single operator, SSB , LP
LY4TA – single operator, CW/SSB
ly4zzB – single operator, CW
LY57BCA – single operator, CW/SSB
LY5AAA – single operator, CW/SSB
LY5AXC – single operator, SSB
LY5BAD – single operator, assisted, CW/SSB
LY5BTC – single operator, SSB
LY5DEC – single operator, SSB
LY5GA – single operator, CW/SSB
LY5GTC – single operator, SSB
LY5ID – single operator, assisted, CW/SSB
LY5NJC – single operator, SSB
LY5OB – single operator, CW
LY5OOC – single operator, SSB
LY5RC – single operator, SSB
LY5YC – single operator, SSB
ly5yyC – single operator, SSB
LY6AD – single operator, assisted, CW/SSB
LY7MCHECKLOG 
LY7WB – single operator, CW
LY7ZD – single operator, assisted, CW/SSB
LY9AA – single operator, CW/SSB
LY9YA – single operator, CW/SSB
LY-A-89F – SWL
LYR346F – SWL
LYR-437F – SWL
LZ1DMC – single operator, SSB
LZ5XQB – single operator, CW
LZ5YB – single operator, CW
M7DXB – single operator, CW
mm2tB – single operator, CW
MM9IB – single operator, CW
N1SOHE – multi operator, single TX
N2KWA – single operator, CW/SSB
N3QED – single operator, assisted, CW/SSB
N4AFB – single operator, CW
OE1CIWB – single operator, CW
OE1EBCB – single operator, CW
OE1TKWB – single operator, CW
oe3wmaB – single operator, CW
OG4WD – single operator, assisted, CW/SSB
OG7FD – single operator, assisted, CW/SSB
OH0TSC – single operator, SSB
OH2836F – SWL
OH2KWB – single operator, CW
OH2PMB – single operator, CW
OH3MMC – single operator, SSB
OH5ZAB – single operator, CW
OK1-31457F – SWL
OK1BLUD – single operator, assisted, CW/SSB
OK1DOLB – single operator, CW
OK1DORB – single operator, CW
OK1FCAB – single operator, CW
OK1FMXB – single operator, CW
OK1HEHB – single operator, CW
OK1MDKB – single operator, CW
OK1MJAC – single operator, SSB
OK1OAA – single operator, CW/SSB
ok1ukcB – single operator, CW
OK1WSLB – single operator, CW
OK1ZB – single operator, CW
OK2-9329F – SWL
OK2ABUB – single operator, CW, LP
OK2BFNB – single operator, CW
OK2BJKB – single operator, CW, LP
OK2BRQB – single operator, CW
OK2GUB – single operator, CW
OK2HBRB – single operator, CW
OK2HBYB – single operator, CW, 
OK2NOB – single operator, CW
ok2zvD – single operator, assisted, CW/SSB
OK3XE – multi operator, single TX
OK4RQD – single operator, assisted, CW/SSB
OK5MMB – single operator, CW
OK5TFCB – single operator, CW
OK6RPD – single operator, assisted, CW/SSB
OK8KMB – single operator, CW
OL6DB – single operator, CW
OL70DGB – single operator, CW
OM3CDNB – single operator, CW
OM3CPFB – single operator, CW
OM3CQB – single operator, CW
OM3ZUB – single operator, CW
om4azfB – single operator, CW
OM5ALCC – single operator, SSB ,HP
OM5CMB – single operator, CW
OM6AMPC – single operator, SSB
OM6HE – multi operator, single TX
OM6TUB – single operator, CW
OM8AAB – single operator, CW
OM8STC – single operator, SSB
om8vlB – single operator, CW
OR4TC – single operator, SSB
OU4NB – single operator, CW
OZ0BD – single operator, assisted, CW/SSB
OZ1KVMC – single operator, SSB
OZ3SMB – single operator, CW
OZ4NAC – single operator, SSB
OZ6KSB – single operator, CW
OZ6TMD – single operator, assisted, CW/SSB
OZ8AGBC – single operator, SSB
pa0ctB – single operator, CW
PA0MIRA – single operator, CW/SSB
PA0RHAB – single operator, CW
PA2TAB – single operator, CW
pa2tmsC – single operator, SSB
PA2WB – single operator, CW
PA3AAVB – single operator, CW
PA4HMC – single operator, SSB
PA5KTB – single operator, CW, HP
PA5NB – single operator, CW
PC2FB – single operator, CW
PE1EWRC – single operator, SSB
R1ATA – single operator, CW/SSB
R1NWB – single operator, CW
R3OMA – single operator, CW/SSB
R4FCJC – single operator, SSB
R5FPB – single operator, CW
ra1teuB – single operator, CW
ra2farB – single operator, CW
RA3XCZB – single operator, CW
ra3yA – single operator, CW/SSB
RD1AB – single operator, CW
RJ6K/PB – single operator, CW, LP
RK3TTD – single operator, assisted, CW/SSB
RK4HYTE – multi operator, single TX, HP
RM1FA – single operator, CW/SSB
RM2DB – single operator, CW
RM5FB – single operator, CW
RT2B – single operator, CW
RT5PB – single operator, CW
RU3XYA – single operator, CW/SSB
RU4CKC – single operator, SSB , LP
RV3VRB – single operator, CW
RW1FC – single operator, SSB
RW3AIB – single operator, CW
RZ9AB – single operator, CW
s51yiA – single operator, CW/SSB
S57DXB – single operator, CW
SA5HUBC – single operator, SSB
SD1AB – single operator, CW
SD5MB – single operator, CW
SD6FB – single operator, CW
SE6JB – single operator, CW
SE6ND – single operator, assisted, CW/SSB
SF6WB – single operator, CW
SI9YLC – single operator, SSB
SM/VE9BKF – SWL
SM0MPVC – single operator, SSB
SM0QB – single operator, CW
SM5ACQB – single operator, CW
SM5CSSB – single operator, CW
SM6FPCB – single operator, CW
sm7atB – single operator, CW
sn1tB – single operator, CW
SN2WD – single operator, assisted, CW/SSB
SN3NC – single operator, SSB
SN5LC – single operator, SSB
sn9jB – single operator, CW
so3oB – single operator, CW
SO4PC – single operator, SSB
SO7EC – single operator, SSB
SO7GC – single operator, SSB
SO7MB – single operator, CW
SP1AENB – single operator, CW
SP1GZFB – single operator, CW
SP2MKTD – single operator, assisted, CW/SSB
sp2pikC – single operator, SSB
SP2RB – single operator, CW
sp3aB – single operator, CW
SP3CWB – single operator, CW, LP
SP3DATC – single operator, SSB , LP
SP3ITDC – single operator, SSB
SP3MKSD – single operator, assisted, CW/SSB
SP3VTB – single operator, CW
SP4AAZCHECKLOG
SP4AWEB – single operator, CW
SP4GB – single operator, CW
SP4IGVB – single operator, CW
SP4JWRB – single operator, CW
sp4khmC – single operator, SSB
SP4WB – single operator, CW
Sp7-003-24F – SWL
SP8-20130F – SWL
sp9ahbE – multi operator, single TX
SP9DLYB – single operator, CW
SP9HD – single operator, assisted, CW/SSB
SP9MDYB – single operator, CW
SP9PBBE – multi operator, single TX
SQ1BSYC – single operator, SSB
SQ1ODC – single operator, SSB
SQ1SRC – single operator, SSB
SQ2BNMC – single operator, SSB
SQ2RHB – single operator, CW
SQ4CTSC – single operator, SSB
SQ5AKYC – single operator, SSB 
SQ5CZNC – single operator, SSB
SQ6ILZC – single operator, SSB
SQ7OFLC – single operator, SSB
SQ8MFMC – single operator, SSB
sv1meB – single operator, CW
SV3RPQC – single operator, SSB
TA4RCA – single operator, CW/SSB
TM6MB – single operator, CW
ua1aaqB – single operator, CW
ua3rbrB – single operator, CW
UA4CCC/SWLF – SWL
ua9xfB – single operator, CW
ur1hrA – single operator, CW/SSB
UR3GOB – single operator, CW, LP
UR4LINB – single operator, CW, LP
UR4MFB – single operator, CW
UR5RB – single operator, CW
UR7MZB – single operator, CW
UR8GXB – single operator, CW
US1VMA – single operator, CW/SSB
US2IRB – single operator, CW
us2mtA – single operator, CW/SSB
US2YWD – single operator, assisted, CW/SSB
US6IKTD – single operator, assisted, CW/SSB, HP
UT0CKB – single operator, CW
ut1ktB – single operator, CW
UT1WWB – single operator, CW
ut2ubB – single operator, CW
UT3SOA – single operator, CW/SSB
UT4WAB – single operator, CW
UT5ECZD – single operator, assisted, CW/SSB
UT5EOXA – single operator, CW/SSB
UT8AQB – single operator, CW, LP
UW1WUB – single operator, CW
UW4UB – single operator, CW
UW7LLA – single operator, CW/SSB
UX0RRC – single operator, SSB , HP
UX1VTA – single operator, CW/SSB
UX2HBB – single operator, CW
ux2xB – single operator, CW
UX7IWB – single operator, CW
UY3AWB – single operator, CW
UY5VAD – single operator, assisted, CW/SSB
UY7CB – single operator, CW
uy7rrB – single operator, CW
uz7mC – single operator, SSB
VE9CBB – single operator, CW
VK2CCCF – SWL
W3WHKB – single operator, CW
YL0AB – single operator, CW
YL1YIE – multi operator, single TX, LP
YL2AOB – single operator, CW
YL2BJB – single operator, CW
yl2ciC – single operator, SSB
YL2EAA – single operator, CW/SSB
YL2FDB – single operator, CW
YL2HJB – single operator, CW, LP
YL2IIA – single operator, CW/SSB
YL2KNA – single operator, CW/SSB, LP
YL2KOD – single operator, assisted, CW/SSB
yl2nkB – single operator, CW
YL2PJA – single operator, CW/SSB
YL2PPB – single operator, CW
YL2QGC – single operator, SSB
YL2QVB – single operator, CW
YL2SMA – single operator, CW/SSB
YL2VWD – single operator, assisted, CW/SSB
YL3ADA – single operator, CW/SSB
YL3AMHC – single operator, SSB
YL3AXC – single operator, SSB
YL3FWB – single operator, CW
YL3GAOC – single operator, SSB
YL3GQB – single operator, CW
YL3GUA – single operator, CW/SSB
YL3IRC – single operator, SSB
YL3LKC – single operator, SSB
YL57BCE – multi operator, single TX
YL5TB – single operator, CW
YL5WB – single operator, CW
YL7AD – single operator, assisted, CW/SSB
YL7XA – single operator, CW/SSB
YO2CEQB – single operator, CW
YO2ISB – single operator, CW
YO3GCLB – single operator, CW
YO3GNFB – single operator, CW
YO4SIB – single operator, CW
YO5AVND – single operator, assisted, CW/SSB
YO8DOHB – single operator, CW
yt6tE – multi operator, single TX
yt7kmB – single operator, CW
yu5tB – single operator, CW
yu7kwB – single operator, CW
za1emB – single operator, CW