Lietuvos radijo sporto federacija (LRSF) yra savanoriška, savarankiška, visuomeninė, sportinė organizacija, vienijanti radijo sporto entuziastus Lietuvos Respublikoje. Ji kultivuoja radijo ryšių, radijo orientacijos bei telegrafijos sporto šakas. Nariais gali būti visi LR piliečiai.

LRSF palaiko ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis. Nuo 1999 metų LRSF yra ERSF narė. Sudarytos ir galioja sutartys: su civilinės saugos departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos (dėl bendradarbiavimo ekstremalių situacijų atveju), su LRMD (dėl bendradarbiavimo organizuojant LR TB ir UTB čempionatus), su PZRS organizacija Lenkijoje (dėl bendradarbiavimo techninio sporto srityje) ir kt.

 LRSF tikslai ir uždaviniai:

2.1. Lietuvos radijo sporto tradicijų, suformuotų po LRSF įkūrimo 1960 m. sausio 31 d. pratęsimas. Radijo sporto organizavimas, vystymas ir populiarinimas Lietuvoje.

2.2. Sportinių ryšių su kitomis Lietuvoje įregistruotomis visuomeninėmis organizacijomis, o taip pat ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis užmezgimas bei koordinavimas.

2.3. Lietuvos Respublikos oficialiųjų radijo sporto čempionatų ir kitų varžybų organizavimas.

2.4. Dalyvavimas tarptautinių Baltijos šalių radijo ryšių varžybų (Baltic Contest) organizavime.

2.5. Lietuvos Raspublikos radijo sporto rekordų bei aukščiausių pasiekimų registravimas.

2.6. Kasmetinis geriausių Lietuvos radijo sportininkų ir komandų išaiškinimas.

2.7. Dalyvavimas kartu su kitomis visuomeninėmis organizacijomis Lietuvos mėgėjiško radijo ryšių kortelių (QSL) biuro bei visuomeninės kvalifikacinės komisijos veikloje.

2.8. Techninės kūrybos ir eksperimentinių tyrimų radijo ryšių srityje skatinimas.

2.9. LRSF narių interesų atstovavimas LR Susisiekimo ministerijoje, kitose valstybinėse įstaigose, o taip pat ir užsienio valstybių visuomeninėse organizacijose.

Vykdydama savo Įstatų reikalavimus, LRSF kasmet organizuoja šiuos oficialius LR radijo sporto čempionatus: UTB radijo ryšių – nuo 1956 m., radijo orientacijos – nuo 1961 m. ir TB radijo ryšių – nuo 1965 m.

1965 m. LRSF pradėjo organizuoti Pabaltijo TB radijo ryšių pirmenybes, kurios po 1990 metų tapo kasmetinėmis tarptautinėmis varžybomis „Baltic Contest“. Nuo 1994 metų jauniesiems radistams kasmet rengiamos akivaizdinės „Prof. A.Jurskio memorialo varžybos“, o nuo 1998 m. reguliariai organizuojamos akivaizdinės TB radijo ryšių varžybos „Lietuvos taurė“.

Be to, LRSF registruoja Lietuvos radijo sporto rekordus bei aukščiausius pasiekimus, nustato asmeninius bei komandų reitingus ir suteikia sportinius atskyrius, kurių normatyvai įsigaliojo nuo 1997 m.

Labai svarbus LRSF veiklos sektorius yra nacionalinių radijo sporto rinktinių formavimas ir jų pasiuntimas į Europos bei Pasaulio čempionatus. Išsamią informaciją apie aukščiau išvardintus renginius galima rasti oficialiame LRSF žurnale „Radijo sportas Lietuvoje“; 2003 m. išleistas Nr. 28.

 

Mūsų adresai:

Studentų g. 50-241, LT-3031 Kaunas

pašto adresas: P.d. Nr. 210, LT-44003 Kaunas

Tel.: (8-37) 300779,

El. paštas: lrsf@lrsf.lt