LRSF visuotinis narių susirinkimas

2023m. gruodžio 16 d. (šeštadienį) kviečiame LRSF narius į LRSF visuotinį narių susirinkimą Kaune (vieta: Studentų g. 54).

Preliminari susirinkimo programa:

09:00 Registracija
10:00 Susirinkimo pradžia, įžanginis žodis
10:10 LRSF tarybos ir rev. komisijos ataskaitos
10:30 LRSF tarybos ir revizijos komisijos 2024 m. rinkimai
11:30 Kavos pertraukėlė
11:45 Diskusijos radijo sporto klausimais
12:45 Rinkimų rezultatai-protokolas
13:00 Sportinių apdovanojimų įteikimas
13:45 Oficialios dalies pabaiga

LRSF Taryba