LRSF Taryba 2024 metams

2023.12.16 per LRSF visuotinį narių susirinkimą buvo išrinkta nauja LRSF Taryba 2024-iems metams.

Tarybos pirmininkas : Rolandas Žakelis LY5AA

Tarybos sekretorius: Simas Pudžiuvėlis LY3EU

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto akivaizdinėms varžyboms: Saulius Dobiliauskas

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto neakivaizdinėms varžyboms: Kęstutis Dailyda LYR346

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo orientacijos-radijo pelengacijos varžyboms: Mindaugas Nakvosas

LRSF Revizijos komisija: Edvinas Chaleckas, Antanas Toleikis, Ina Žakelienė