LRSF tarybos ir revizijos komisijos rinkimų PROTOKOLAS

Lietuvos radijo sporto federacijos visuotinis narių susirinkimas įvyko 2021.07.24 Kaune.

LRSF visuotinis narių susirinkimas išrinko LRSF tarybą ir revizijos komisiją 2021-iesiems metams:

Tarybos pirmininkas: Rolandas Žakelis LY5AA;

Tarybos sekretorius: Simas Pudžiuvėlis LY3EU;

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto akivaizdinėms varžyboms: Antanas Toleikis LY3UT;

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto neakivaizdinėms varžyboms: Kęstutis Dailyda LYR346;

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo orientacijos varžyboms: Arūnas Maršalka LY4FOX;

LRSF revizijos komisija:

Edvinas Chaleckas, Algirdas Lukoševičius, Darius Senikas