52-ojo Lietuvos trumpųjų bangų radijo ryšių čempionato nuostatai

Tikslas: išaiškinti pajėgiausius Lietuvos trumpųjų bangų radijo sportininkus bei kelti jų meistriškumą.
Laikas: 2016 m. rugsėjo 25 d. (sekmadienį), (08.00-10.59) val. Lietuvos laiku.
Dažniai: (3510-3600) kHz CW ir (3600-3700) kHz SSB.
Dalyviai: Lietuvos trumpabangininkai, komandos ir stebėtojai.
Eiga: trys turai (0800-0859), (0900-0959), (1000-1059 val). Kiekviename ture su tuo pačiu korespondentu galima užmegzti vieną CW ir vieną SSB ryšį. Tarp CW ir SSB ryšių su tuo pačiu dalyviu turi būti užmegzti ne mažiau kaip trys ryšiai su kitais korespondentais.
Kontroliniai numeriai: RS(T) ir ryšio eilės numeris (pradedant 001).
Rezultatas: kiekvienas ryšys vertinamas vienu tašku. Daugiklis yra skirtingų korespondentų skaičius per visą varžybų laiką. Esant vienodam kelių dalyvių rezultatui, pirmenybė teikiama tam, kurio ryšių patvirtinimo koeficientas yra aukštesnis. Stebėtojai už vienpusį stebėjimą gauna vieną tašką, už dvipusį – tris taškus, o tas pats šaukinys gali būti įskaitytas daugiausiai šešis kartus, kiekviename ture po vieną kartą CW ir SSB. Daugiklio stebėtojams nėra.
Įskaita: asmeninė, komandų (komandoje gali būti 2 arba 3 nariai, signalų skaičius eteryje vienu metu – vienas CW ir vienas SSB), stebėtojų, klubų, miestų ir rajonų. Įskaitomi rezultatai tų dalyvių, kurie užmezgė ne mažiau kaip 10 ryšių, tarp jų ne mažiau kaip 3 ryšius su kitų miestų ar rajonų atstovais. Ataskaitoje nurodoma: dalyvio adresas varžybų metu arba kokiam miestui ar rajonui bei kokiam klubui skiriami taškai. Taip pat atskaitoje pageidautina nurodyti dalyvio amžių bei varžybose naudotą siųstuvo galingumą.
Apdovanojimai:

 1. Nugalėtojams asmeninėje bei komandų įskaitose suteikiami 2016 metų Lietuvos Respublikos čempiono vardai.
 2. Prizininkai asmeninėje įskaitoje apdovanojami čempionato medaliais.
 3. LRSF prizais apdovanojami:
  – nugalėtojas asmeninėje įskaitoje,
  – komanda nugalėtoja,
  – jaunimo atstovas (iki 18 metų imtinai), užėmęs aukščiausią vietą bendroje įskaitoje,
  – jaunių atstovas (iki 14 metų imtinai), užėmęs aukščiausią vietą bendroje įskaitoje,
  – nugalėtojas stebėtojų pogrupyje,
  – moterų atstovė, užėmusi aukščiausią vietą bendroje įskaitoje,
  – geriausiai pasirodžiusi moksleivių komanda,
  – dalyviai, asmeninėje įskaitoje, pasiekę geriausių rezultatų naudodami ribotą galingumą (iki 100W) ir QRP (iki 5W),
  – veteranų atstovas (daugiau kaip 60 metų)

Pastabos:

1) jaunimo ir jaunių atstovams ataskaitoje būtina nurodyti amžių,

2) prizai skiriami, jei asmeniniame pogrupyje klasifikuoti ne mažiau kaip 5 dalyviai, komandų – ne mažiau kaip 3 komandos.

 1. LRSF diplomais apdovanojami:
  – pirmųjų vietų laimėtojai asmeninėje įskaitoje, naudoję tik CW arba tik SSB ryšio rūšį,
  – užėmusieji 1-10 vietas asmeninėje įskaitoje,
  – geriausiai pasirodęs klubas,
  – 1-3 vietas užėmusių komandų nariai,Vimpeliukais apdovanojami visi įskaitiniai varžybų dalyviai.
 1. LRMD medaliais ir diplomais apdovanojami prizines vietas užėmusių komandų nariai.
 2. LRMD medaliais apdovanojami dalyviai pasiekę geriausių rezultatų viena darbo rūšimi (CW bei SSB).

Ataskaitos: turi būti išsiųstos ne vėliau kaip per 10 dienų po varžybų (iki 2016 10 05 imtinai), visų laiku atsiuntusių ataskaitas dalyvių rezultatai bus pateikti bendrose įskaitose.
Popierines ataskaitas siųsti adresu: P.d. Nr. 210, LT-44003 Kaunas. Elektronines ataskaitas siųsti el. paštu lrsf@lrsf.lt (rekomenduojama naudoti CGLog sukuriamą ataskaitos formą); el. ataskaitas įvairiose elektroninėse laikmenose siųsti aukščiau nurodytu pašto adresu.
Ataskaitoje turi būti nurodytas šaukinys, dalyvio vardas bei pavardė, amžius, įskaita, naudotas galingumas, klubas, kuriam skiriami taškai, miestas ar rajonas, deklaracija apie varžybų dalyvio laikymąsi licenzijos reikalavimų ir varžybų nuostatų, taip pat čempionato metu padaryti ryšiai chronologine tvarka (laikas, korespondento šaukinys, perduotas raportas, priimtas raportas).