LRSF Taryba 2023-iems metams

2022.12.10 įvyko LRSF Visuotinis Narių Susirinkimas (VNS). Jo metu buvo išrinkta nauja LRSF Taryba 2023-iems metams:

Tarybos pirmininkas – Rolandas Žakelis LY5AA

Tarybos sekretorius – Simas Pudžiuvėlis LY3EU

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto akivaizdinėms varžyboms – Antanas Toleikis LY3UT

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo ryšių sporto neakivaizdinėms varžyboms – Kęstutis Dailyda LYR-346

Tarybos pirmininko pavaduotojas radijo orientacijos-radijo pelengacijos sporto varžyboms – Arūnas Maršalka LY4FOX

LRSF revizijos komisija:

Edvinas Chaleckas

Algirdas Lukoševičius

Neringa Šeperienė

Adresas korespondencijai:
Lietuvos radijo sporto federacija
Įm. k. 190677323
Studentų g. 54-217, LT-51424 Kaunas, Lietuva
El. paštas lrsf@lrsf.lt