LRSF Tarybos posėdžio lapkričio mėnesio protokolo Nr.21/11-01 išrašas

Nagrinėtas klausimas: dėl LRSF Visuotinių narių Susirinkimo (VNS) datos perkėlimo.

Nutarta: LRSF Taryba nutarė atidėti LRSF Visuotinį Narių susirinkimą tolimesniam laikotarpiui kuomet pagerės pandeminė situacija, o Taryba sutinka tęsti darbą iki atidėtos LRSF VNS datos.

Susirinkimo Pirmininkas

Dr. Rolandas Žakelis

Susirinkimo Sekretorius

Dr. Laimonas Bartušis