Dėl tarptautinių trumpųjų bangų radijo ryšių varžybų „Baltic Contest 2023“ organizavimo

Išrašas iš LRSF Tarybos posėdžio Nr. 22/04-01:

Svarstyta: Dėl tarptautinių trumpųjų bangų radijo ryšių varžybų „Baltic Contest 2023“ organizavimo.

Pasiūlyta: Organizuoti „Baltic Contest 2023“ laikantis tarptautinio olimpinio komiteto bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau ŠMSM) nurodymų dėl šalių – agresorių.

Nutarta: LRSF tradicinės tarptautinės trumpųjų bangų radijo ryšių varžybos „Baltic Contest 2023“ yra tęsiamos. Jos įvyks 2023 metų gegužės 20-21 dienomis. Remiantis tarptautinio olimpinio komiteto dokumentais bei oficialiais Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) dokumentais, sportiniai ryšiai su Rusija ir Baltarusija neužskaitomi. Minėtos šalys nebus vertinamos.

Susirinkimo Pirmininkas                                                                   Dr. Rolandas Žakelis LY5AA

Susirinkimo Sekretorius                                                                     Simas Pudžiuvėlis LY3EU