Rekordai

Baltijos šalys Metai Pogrupis Šaukinys Taškai 2004 Asmeninė įskaita, CW/SSB YL2KO 479 2004 Asmeninė įskaita, CW YL0A 364 2004 Asmeninė įskaita, SSB LY4CW 265 2015 Asmeninė įskaita, 2 val. LY2TA 242 2004 Komanda, vienas siųstuvas LY4A 549 2000 Stebėtojai LYR-794 320 Europos šalys 2004 Asmeninė įskaita, CW/SSB EU1UN 1958 2004 Asmeninė įskaita, CW RA1ACJ 1255 … Tęskite Rekordai skaitymą