This is Baltic Contest 2020 log submission form. Please fill all fields and upload a log. Fields marked with * are mandatory.

Tai Baltic Contest 2020 varžybų ataskaitų siuntimo forma. Užpildykite formoje prašomą informaciją ir įkelkite varžybų ataskaitą. Privaloma užpildyti žvaigždute * pažymėtus laukus.


A - single operator, CW/SSBB - single operator, CWC - single operator, SSBD - single operator, CW/SSB AssistedE - multi operator, single TXF - SWLCHECKLOG


QRP (< 5W)LP (< 100W)HP (> 100W)


Young Lady

I want a printed copy of diploma and booklet. / Noriu gauti popierinį diplomą ir knygelę.

Only Cabrillo logs are accepted in *.txt, *.log, *.cbr
Priimamos tik Cabrillo formato ataskaitos su plėtiniais *.txt, *.log, *.cbr

If you have issues using the uploader, you can send your log to balticcontest@inbox.lt. Cabrillo file format is preferred.

Jei dėl techninių problemų negalite naudotis Log uploader, ataskaitą galite siųsti el. paštu balticcontest@inbox.lt. Pageidautinas cabrillo formatas.