W SPORTOWEJ NAWIGACJI SATELITARNEJ

EUROPEJSKA  FEDERACJA RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

INFORMATOR

  II MISTRZOSTW  EUROPY

W  SPORTOWEJ  NAWIGACJI  SATELITARNEJ

Termin:  29.06 – 1.07.2007 r.

 Miejsce zawodów:  Wilimy ( patrz mapka poglądowa)

 Biuro zawodów:  Hotel  „GRAJAN” Wilimy  k/Biskupca Reszelskiego czynne w dniu 29.06.2007 r od godz. 16.00

 Zakwaterowanie:  Hotel  „GRAJAN” , Wilimy  k/Biskupca Reszelskiego pokoje 2 – 4  osobowe z łazienkami

 Wyżywienie:  Stołówka w/w hotelu. Kolacja w dniu przyjazdu od godz. 19.00 – do śniadania w dniu  1.07.2007r.

 Wpisowe:  Zawodnicy  i osoby  towarzyszące   –    45,00 EURO

 Kategorie wiekowe:   K, M-14,  K, M-16,  K, M-18,  K, M-20,  K, M-21,  K-35,  M-40,  K-50,  M-50,  M-60

 Klasyfikacje:

W  Mistrzostwach Europy prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, drużynowa zgodnie z przepisami EFRS.

Klasyfikacja indywidualna – zgodnie z uzyskanymi wynikami indywidualnymi.

Klasyfikacja drużynowa.

 Mapa:  „Wilimy-Grajan” skala 1:15 000 e – 2,5 m aktualność maj/czerwiec 2007r.

 Nagrody:  - medale, dyplomy za miejsca I-III, nagrody w klasyfikacji indywidualnej, medale,dyplomy w klasyfikacji zespołowej, puchary, dyplomy w klasyfikacji drużynowej.

 Uwaga:   Zawodnicy otrzymują na starcie parametry startu, punktów kontrolnych i mety w systemie stopniowym i UTM. Sami mają obowiązek wprowadzić te dane. Czas do wprowadzenia wynosi dla każdej kategorii 10 min. Po tym okresie liczony jest czas biegu zawodnika.

 Terminy:  Zgłoszenia z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, kategorii, n-r chipa na e-mail: lis@pzrs.org.pl do dnia 15.06.2007 .r

------------------------------------------------------------

Zgłoszenie udziału

 .............................................................................................. zgłasza n/w osoby:

lp

imię nazwisko

rok urodzenia

kat. wiek.

nr  chipa

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

11.

       

12.

       

13.

       

14.

       

15.

       

16.

       

17.

       

18.

       

    ............................................

(pieczęć i podpis)

------------------------------------------------------------------------------------------ 

P r  o g r a m

 MISTRZOSTW  EUROPY  w   SPORTOWEJ  NAWIGACJI  SATELITARNEJ

 29  czerwiec  2007r.

 do godz.      20.00     -    przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

                    19.00    -      22.00 -        kolacja

 30  czerwiec  2007r.

 godz.             6.30           -        śniadanie dla sędziów

                      7.45           -        śniadanie dla zawodników

                      9.30           -        oficjalne otwarcie zawodów – centrum  zawodów

                    10.00           -        godz. 00 – start pierwszych zawodników

 14.00           -        obiad

 17.30           -        ogłoszenie wyników ME w SNS, uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie medali, dyplomów, nagród – Hotel „GRAJAN”

                    19.00           -        kolacja

1  lipiec  2007r.

godz.             8.30           -        śniadanie , wyjazd ekip

---------------------------------------------------------------

April 27, 2010 (10:35PM)

Search

Contact Info

RSS Feed: