.: English :.

.: 53-ųjų tarptautinių trumpųjų bangų radijo ryšių varžybų
„BALTIC CONTEST-201
7“ nuostatai :.

      Lietuvos radijo sporto federacija kviečia visus mėgėjiško radijo entuziastus dalyvauti  53-osiose tarptautinėse varžybose „Baltic Contest–2017“.

1. Tikslas: populiarinti radijo sportą Baltijos šalyse bei plėsti ryšius tarp mūsų regiono ir kitų pasaulio šalių trumpabangininkų.

2. Dalyviai: visi trumpabangininkai ir stebėtojai.

3. Įskaita:  A - asmeninė įskaita CW/SSB
                       B - asmeninė įskaita CW
                       C - asmeninė įskaita SSB
                       D - asmeninė įskaita, 2 valandos, CW/SSB
                      
E - komanda, vienas siųstuvas
                      
F - stebėtojai
         3.1. Bet koks interneto skelbyklių (DX cluster, Skimmer, sked'ų puslapiai ir pan.) naudojimas įskaitose A, B, C, D yra draužiamas.
          3.2. Vienu metu eteryje leidžiamas tik vienas signalas.
         3.3. Tik vienas, dviejų valandų, laikotarpis su didžiausiu QSO skaičiumi naudojamas D kategorijos įskaitai, visi kiti ryšiai už šio periodo ribų bus panaudota kontrolei.

4. Data: 2017 05 20 21.00 UTC – 2017 05 21 02.00 UTC (priešpaskutinis pilnas gegužės savaitgalis)

5. Dažniai: CW – (3510-3600) kHz, SSB – (3600-3750) kHz.

6. Šaukinys: CW – TEST BC, SSB – CQ Baltic Contest

7. Kontroliniai numeriai: RST arba RS ir ryšio eilės Nr. (pradedant nuo 001). Su tuo pačiu korespondentu įskaitomas vienas CW ir vienas SSB ryšys.

8. Taškai: Baltijos šalių dalyviams ryšys su Europa vertinamas 1 tšk., o su kitu žemynu–2 tšk. Europos atstovams kiekvienas ryšys su Baltijos šalimis–10 tšk., su kitais varžybų dalyviais–1 tšk. Kitų žemynų atstovams kiekvienas ryšys su Baltijos šalimis–20 tšk., su kitais varžybų dalyviais–1 tšk.

9. Rezultatas: taškų už ryšius suma. Daugiklio nėra. Esant vienodam taškų skaičiui pirmenybė suteikiama tam dalyviui, kurio geresnis ryšių patvirtinimo koeficientas, o esant ir šiam parametrui vienodam, pirmenybė atitenka turinčiam daugiau DX ryšių.

10. Diskvalifikavimas: Dalyvis, pažeidęs varžybų taisykles teisėjų kolegijos sprendimu gali būti diskvalifikuotas iš jų.

11. Teisėjų kolegija: Teisėjų kolegijos sprendimas yra galutinis ir nediskutuotinas.

12. Apdovanojimai: Dalyviai skirstomi į tris grupes: Baltijos šalys, Europos šalys, kiti kontinentai. Kiekvienos grupės A, B, C, D, E ir F pogrupių nugalėtojai apdovanojami medaliais (autorius A.Jurevičius LY1M). Diplomais apdovanojami visų pogrupių lyderiai savo šalyse (DXCC).

Prizas

Prizo steigėjas

Europa

S.Franckevičius LY4AA

Baltijos šalys LP (<100 W)

Estijos radijo mėgėjų sąjunga

Ne Baltijos šalys LP (<100 W)

Latvijos radijo mėgėjų lyga

Šiaurės Amerika

M.Jukna LY4L

Europa CW

G. Lučinskas LY9A, R.Šaltauskui LY1Z atminti

Estija

LY7A komanda

Latvija

R.Baltušis LY6A

YL

M.Stern 4Z4KX, LY2NL Memorial

Lietuvos YL

R. Žakelis LY5AA

jaunimas (iki 16 metų)

J.Urbonas LY4T

Lietuva CW

G.Lučinskas LY9A

Veteranas tarp Baltijos šalių dalyvių (daugiau kaip 60 metų)

KTU Radijo klubas, A.Macui LY2OO atminti

Baltijos šalys QRP (<5 W)

Lietuvos Radijo Mėgėjų Draugija

Skandinavijos šalys

Tonno Vahk ES5TV

Rusija CW

V.Ščiučka LY5T

Siekiant išvengti apdovanojimų dubliavimosi, medaliu apdovanojamam pogrupio nugalėtojui atitikus ir specialaus prizo teikimo sąlygas, specialiais prizais apdovanojami antros vietos laimėtojai.

13. Ataskaitos: Išsiųsti iki 2017 06 10. Popierines ataskaitas siųsti adresu: LRSF, P. d. Nr. 210, LT-44003 Kaunas. Elektronines ataskaitas siųsti el. paštu lrsf@lrsf.lt (rekomenduojama naudoti CGLog sukuriamą ataskaitos formatą), el. ataskaitas įvairiose kompiuterinėse laikmenose siųsti aukščiau nurodytu pašto adresu.
Ataskaitoje turi būti nurodytas šaukinys, dalyvio vardas bei pavardė, amžius, dalyvio įskaita, naudotas galingumas, deklaracija apie varžybų dalyvio laikymąsi licenzijos reikalavimų ir varžybų nuostatų ir varžybų metu padaryti ryšiai chronologine tvarka (laikas UTC, korespondento šaukinys, perduotas raportas, priimtas raportas).

14. Kita informacija: Laukiamos idėjos dėl varžybų taisyklių tolimesnio tobulinimo, siekiant varžybas padaryti dar įdomesnes. Pasiūlymus siūskite adresu lrsf@lrsf.lt , laiško temoje įrašydami „ Pasiūlymai BC tobulinimui“.

Kviečiame visus į „Baltic Contest-2017“ ir linkime įdomių varžybų.

          Varžybose dalyvaus radijo stotis su proginiu šaukiniu LY53BC.

  LRSF taryba

© Lietuvos Radijo Sporto Federacija, 2017